Møder

Akut Leukæmigruppen (ALG) arrangerer som udgangspunkt 2 møder årligt: Et forårsmøde og et efterårsmøde.

Desuden arrangerer underudvalg, e.g. MDS-gruppen, ofte møde.

Møder meldes ud på DHS mailingliste samt på ALGs egen mailingliste (skriv til faglig sekretær for tilmelding).