Refusion af udgifter

Kørselsgodtgørelse

ALG-mødedeltagere, der ikke kan få refunderet deres rejseomkostninger gennem deres afdelinger kan ansøge om kørselsgodtgørelse. Dette forventes primært at være yngre læger. 

Kørselsgodtgørelse til ALG-arrangementer kan ansøges direkte gennem hæm-DMCG ved at udfylde ansøgningsskema

Ansøgningsskema og refusionsvejledning kan findes her:

Det er et krav, at arrangementet omhandler udarbejdelse af kliniske vejledninger.

Udgifter til ALG

Sekretær Anne-Mie Green
Aarhus Universitetshospital
Blodsygdomme Laboratorium
Palle Juul-Jensens Boulevard 35
Indgang C, plan 1, C115
DK-8200 Aarhus N

Telefon: +45 7845 5850
E-mail: annemie.green@rm.dk