Ansøgning om midler fra ALG

Formål:

Formålet med ALG’s legat er at yde økonomisk støtte til dansk forskning i akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom.

Beskrivelse:

ALG uddeler hvert år et til max to legater. Legaterne kan tildeles medlemmer af Dansk Hæmatologisk selskab, meget gerne yngre forskere. Kravet til en ansøgning er, at der er tale om forskning indenfor akut leukæmi/MDS. Projektet skal være bredt forankret i Danmark, således at hovedparten af leukæmi- og/eller MDS behandlende afdelinger deltager i projektet. Projekter, hvor Akut leukæmi eller MDS-databasen indgår, vil blive foretrukket, men andre projekter kan også komme i betragtning. Legatet kan bruges til dækning af omkostninger forbundet med projektet dvs omkostninger til statistikerbistand, analyser, publikationsomkostninger og i mindre omfang rejseomkostninger. Der gives ikke legater alene til kongresdeltagelse – medmindre der er tale om præsentation af ALG-baserede data.

Procedure:

Ansøgningen sendes elektronisk til sekretæren for ALG (daniel.k@rn.dk).

Den skal indeholde:

  1. Kort beskrivelse af projektet
  2. Formålet med ansøgningen
  3. Angivelse af samarbejdspartnere.

I alt max 2 A4-sider. Ansøgningerne kan løbende indsendes og vurderes af forretningsudvalget.

Beløb:

Det samlede beløb kan variere fra år til år afhængig af ALG’s økonomi. Størrelsen af årets samlede maksimale pulje besluttes ved årets første plenum-møde i ALG i hvert kalenderår.

Der uddeles legater med beløb på 0-25.000 kr pr projekt.

Forretningsudvalget ALG, September 2023