Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde har været altid været af høj prioritet i ALG.

NAMLG

Den en nordiske AML gruppe (NAMLG) samler eksperter indenfor AML fra de nordiske lande. Gruppen har til formål at strømligne behandlingen i de nordiske lande igennem forskning og samarbejde. Desuden er der fokus på uddannelse af læger med speciale i AML samt kliniske studier.

Mere information kan ses her

NCRI-AML

De danske AML-gruppe har i mange år deltaget i det internationale NCRI-AML samarbejde, hvor den den 18. protokol forventes at starte for inklusion i 2015. 

Nærmere info om AML 17 trial kan findes her: Link

NCRI-LI-1

Danske AML-gruppe tilbyder endvidere ældre patienter med AML behandling iht den internationale LI-1 (Less Intensive) protokol. Nærmere informationer kan findes her: link

ALGs samarbejde med European Leukemia Net

European Leukemia Net (ELN) er et europæisk netværk for forskere indenfor leukæmi. ELN er finansieret af EU og har til formål at fremme viden om samt  diagnostik og behandling af AML. Man kan læse mere om ELN her: http://www.leukemia-net.org

Nordic MDS Group

Medlemmer af ALG yder flere bidrag til det nordiske samarbejde i Nordic MDS group. Nærmere informationer om nordiske projekter findes på gruppens hjemmeside: www.nmds.org

NOHPO ALL samarbejde

Flere danske afdelinger deltager i det nordiske NOPHO-samarbejde. Herigennem tilbydes yngre voksne patienter med ALL intensiv behandling svarende til den som anvendes til børn med relativt gode resultater. Man kan læse nærmere om NOPHO-samarbejdet her: link