Database

Indrapportering

Indrapportering til databasen foregår via hematology.dk på dette link.

Ansøgning om udtræk

Dette kræver ansøgning tll databasernes fællessekretariat. Følg linket for at se vejledning og hente ansøgningsskema: link

Protokol og regler

Protokol og registerforskrifterne udarbejdes af Akut Leukæmi Forretningsudvalget/styrelsen og den Fælles Hæmatologiske Database under henvisning til oplæg fra Dansk Hæmatologisk Selskabs Bestyrelse og er underlagt gældende regler.

Regler for publikation: Manuskripter skal udfærdiges iht. 5. udgave af “Vancouver System”: Uniform requirement for manuscripts submitted to medical joumals (1997).

For at blive forfatter eller medforfatter kræves, at man har bidraget til:

  1. Koncept og design, eller analyse og vurdering af data
  2. Udformning af manuskript, eller ydet kritisk revision mht. indhold og udlægning
  3. Endelig godkendelse af den version, der skal publiceres.

Alle 3 punkter skal opfyldes for at blive godkendt som forfatter/medforfatter.