Tidlig varsling

ALGs overvåger forskningsfeltet indenfor akut leukæmi og myelodysplasi, og har til opgave at rette opmærksomheden mod de nye vigtige diagnostiske metoder og behandlinger, som er under afgørende afprøvning.

Som led i denne opgave udarbejder ALG mini MTV’er vedrørende nye medicinske behandlinger til KRIS udvalget ved Danske Regioner. Dette arbejde er medvirkende til at sikre hurtig evidentbaseret implementering af nye medicinske behandlinger til glæde for danske patienter.