Akut kemo
Blaster >300? Leukaferese  overvejes afhængigt af lokal tilgængelighed Solumedrol 40 mg x 1 iv Ved APL obs: Se APL-afsnit Blaster >50? Høje leukocyttal? Leukostase? Lavt blodtryk? Påvirket... Cytarabine 2 g i.v. Blandes fra tørstof Kan gives på PVK Prednison 1 mg/kg eller Solu-medrol 0,8 mg/kg. Hydrea 1-2 g x 2 dgl p.o. Påvirket almentilstand og/eller Påvirket organfunktion Behov for akut cytoreduktion Cirkulerende blaster >10 mia/L  og/eller  Ekstramedullær... Tvivl om linie ALL obs AML obs