APL
Hasteundersøgelse for t(15;17) ved PCR eller FISH Link til National APL-instruks APL profil ved flowcytometri APL morfologi ved udstryg Øget fibrinolyse: Væsentlig forhøjet D-dimer og/eller  Lav... Akut APL-behandling indledes empirisk: Tablet Vesanoid/ATRA...