Trombocyttransfusion
Hold trombocyttal >40 Og minimum 1 TK hver 12. time Hold trombocytter >40 Blaster i blodet (mia/L) Giv 1 TK straks Ved debut: Trombocytter <40 1 TK hver 8. time Klinisk blødning