Primær vurdering
1.  Afklaring af komplicerende tilstande til eventuel...