Flowchart
Forfattere Baggrund Rettelser/kommentarer: andreas@hematology.dk Nationale leukæmiinstrukser:  www.leukemia.dk APL obs? Videre planlægning Blodprøver Flowcytometri Modtagelse af ny akut leukæmi Observation Akut kemoterapi? Primær vurdering